zo hoog

 

HET ORANJE ORKEST

Een verzetsgroep in de laatste
oorlogsmaanden op de Veluwe

Zomer 1944.

 

 


De geallieerde legers zijn hun opmars door Europa begonnen. Vooral de eerste maanden na de invasie verliezen de Duitsers soms sneller dan de geallieerden kunnen winnen. Parijs, Brussel en Antwerpen worden in hoog tempo bevrijd... Maar na de slag om Arnhem, in september, komt de zegetocht knersend tot stilstand. De frontlijn deelt Nederland in tweeën: het zuiden al bevrijd, het noorden nog bezet. Ook de Veluwe -verhoudingsgewijs dun bevolkt, boers, op zichzelf- is nog in handen van de Duitsers. Voor het verzet is dit strategisch belangrijke gebied meer dan ooit de plek waar 'Londen' wapens en agenten dropt. Bovendien zitten er talloze onderduikers verborgen. 'De Mof' heeft de Dolle Dinsdag paniek overwonnen en is extra waakzaam. En, met zijn rug tegen de Rijn, extra gevaarlijk. Met patrouilles en razzia's houdt hij de ondergrondse continu onder druk. Dat eist zijn tol. Er vallen slachtoffers, veel slachtoffers. Door onhandigheid onvoorzichtigheid en verraad...


bang Het Oranje Orkest is het verhaal van een klein groepje onderduikers, vogels van diverse pluimage, die van lieverlee, bijna spelenderwijs, in het verzet rollen. Niet uit heldenmoed; niet omdat ze elkander zo geweldig graag mogen, maar "gewoon". Het gaat vanzelf. Het spréékt vanzelf. Hun naam danken zij aan de bijzonderheid dat ze op "vrije" avonden wel eens samen musiceren.

melkenDe verteller begint zijn relaas- in de ikvorm - met zijn besluit om onder te duiken, zijn aankomst op de boerderij in Otterlo en zijn eerste, schuchtere kennismaking met de groep.
Hij vertelt over de spanning en de momenten van actie, maar ook over het gedwongen, zeker zo slopende nietsdoen. Niets kúnnen doen. Hij maakt de lezer deelgenoot van zijn ontluikende liefde voor Agnes, de koerierster, en van zijn vriendschapsband met David, een neergeschoten Amerikaanse piloot. Niet veel ouder dan hijzelf. Maar een generatie wijzer. Hij vertelt over de angst en het falen; over de onderlinge wrijvingen, de ruzies en de vriendschap. Bovendien laat hij zien hoe de Veluwnaren het vinden om, afgezien van 'De Mof', ook nog eens door allerlei
stadse onderduikers te zijn 'bezet'.

Het Oranje Orkest is gebaseerd op ware gebeurtenissen, beleefd door echte mensen. Aan het verhaal liggen jaren van research ten grondslag. Alles 'klopt' dan ook tot in de details: van de maanstanden tot en met het weer. De auteur heeft ernaar gestreefd - met de pen en met de tekenstift - een 'historisch correct' beeld van de tijd te geven. Hoe zag het leven eruit zonder betrouwbare berichtgeving? Zonder deodorant of goede voorbehoedmiddelen? Hoe ruikt een Duitse soldaat (anno 1944)? Waarom is men zo bang voor volle maan? Spelenderwijs geeft HetOranje Orkest ook op zulke vragen het juiste antwoord. Mooimakerij en voze romantiek krijgen geen geen kans. Voorts spreken de Duitsers Duits, de Engelsen Engels en ook 'wij' gewoon onze moerstaal.

gedagDeel I van het Oranje Orkest behandelt de periode tussen Dolle Dinsdag en de Slag om Arnhem en telt ruim 200 pagina's, A-4 liggend, conform de voorbeelden. Dit paginaformaat is uitstekend geschikt om, bij publicatie in krant of tijdschrift, paarsgewijs onder elkaar te worden afgedrukt.

Deel II begint bij met de Slag om Arnhem en eindigt met de Bevrijding.
De omvang staat nog niet precies vast

voor de layout. next

 
naar portfolio
naar de schetsen next